Kurumsal | Türkiye Firma İlan ve Hizmet Rehberi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1  Bu Üyelik Sözleşmesi, bir tarafta Sıra sögütler mahallesi şehit murat kaya caddesi no:31 darıca / kocaeli adresinde mukim firma (firmasepeti.com olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, firmasepeti.com”a  üye olmak için bizzat veya vekili aracılığıyla imzalayan gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle Üye olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlar dahilinde www. firmasepeti.com’a üye olarak taraflar tarafından kabul edilmiştir.

2.ÜYELİK
2.1 Firmasepeti.com üyelik süresi, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır.

2.2 Firmasepeti.com yıllık üyelik ücreti , üyelik paketleri bölümünde yazılan fiyatlardır.

2.3 Firmasepeti.com üyelik ücreti ödemesi, internet üzerinden kredi kartı ile, banka, PTT havalesi / EFT ile veya Paypal ile yapabilir.

2.4  Üyelik tarihinden itibaren 3 gün içerisinde üye yazılı ve telefon ile Firmasepeti.com’a haber vererek üyelikten hemen ayrılabilir ve Yıllık Üyelik Ücreti kesintiler ve masraflar hariç iade edilir.
Üye, üyelikten ayrılmak için üyelik süresi dolmadan 30 (otuz) gün önce yazılı/mail olarak Firmasepeti.com’a haber vererek üyelikten ayrılma talebini iletmelidir.

2.5 Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Firmasepeti.com tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile  internet, telefon, SMS, e-posta, bayi vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Firmasepeti.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Firmasepeti.com’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

2.6 Firmasepeti.com, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda, bu talebini Firmasepeti.com’un e-posta adresine veya telefon numaralarına sms olarak iletebilir.

2.7 Üye, www. firmasepeti.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, elektronik materyallerin telif hakkının olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

2.8 Firmasepeti.com, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde sorumlu olmayacaktır.  Firmasepeti.com, bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

2.9 Üye, siteye girerken “kullanıcı adı” ve üye olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. Firmasepeti.com üyenin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.

2.10. Üye, Firmasepeti.com’a üye olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, Firmasepeti.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması halinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Firmasepeti.com, üye verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Firmasepeti.com kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Firmasepeti.com’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
2.11 Firmasepeti.com, üyelerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

2.12  Üye hizmet bedelini ödemediği taktirde ,ödeme yapılmadığı için kapatıldığını belirten bir sayfa ile firma ünvanının yer aldığı reklamın kaldırılmayacağını ve yapılan iyi / kötü yorumlara müdahale edemeyeceğini , maddi / manevi tazminat davası açamayacağını peşinen kabul eder.

2.13 Üye , Firmasepeti.com hakkında görsel / işitsel vb. karalama kampanyaları , internet siteleri / şikayet siteleri / radyo / televizyon vb. tarzda kamuya açık yayınlarda Firmasepeti.com hakkında kötü / karalayıcı yorum yapar ise Firmasepeti.com marka bilinirliğinin lekelenmesi sebebi ile dava açılacağını ve tazminat ödeyeceğini kabul eder .

2.14 İndirim kuponları veya indirimler sadece ilk satın almada geçerlidir, yapılan kampanyalar diğer hesaplarla ve diğer kampanyalarla birleştirilemez.

2.15 İletişim bilgilerinizin doğru ve güncel kalması sağlanacaktır. Size verilen şifreleri 3. şahıslar ile paylaşamayacak, başkalarının hesabınıza erişmesine izin vermeyecek veya hesabınızın güvenliğini tehlikeye atacak başka herhangi bir şey yapılmayacaktır.

2.16 Firmasepeti.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

2.17 Üyenin, üyelik kaydı yapması veya telefon üzerinden onay vermesi , işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası talep edildiği taktirde elektronik formatta üyenin e-posta adresine gönderilir .

2.18 İşbu sözleşme üyelik süresinin hitamı, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Firmasepeti.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

2.19 Firmasepeti.com yıllık reklam hizmeti :
* Firmasepeti.com web sitesi üzerinde firmaya ait sayfa açılır .

2.20 Firmasepeti.com ek ücret gerektiren hizmetler :
*Diğer hizmetler için teklif alınabilir.

 

3. Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

 

3.1 İş bu sözleşme bununla birlikte 3 başlık ve 24 maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma , internet ortamında SanalFirma.Com’ a üye olunması ile gerçekleşmiş kabul edilir). Firmasepeti.com gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
3.2 İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir .
3.3 İş bu anlaşma 24 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.

 

Scroll