Metal Ağır Sanayi Hakkında | https://www.firmasepeti.com

Metal Ağır Sanayi Hakkında

 Fabrikaları ve üretim araçlarını üretmekte olan sektör, tam olarak bir kalkınma modelidir. Diğer sanayi alanlarını kurmakta olan bir alan olan metal ağır sanayi ilerlemiş ve gelişmiş ülkelerde geliştirilmektedir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ağır sanayi belirlemekte ve o ülke hakkında önemli bilgiler vermektedir. Üretim aşamasında birçok makine ve teçhizat kullanılmaktadır. Kullanılan makinelerin ve teçhizatlarına üretilmesinde ağır sanayi büyük öneme sahiptir. Metal ağır sanayinin kurulduğu bölgelerin taşıması gereken bazı özellikleri vardır ve bu özellikleri muhakkak taşımalıdır.

  Ağır sanayi; ham maddeye yakın olmalı, ulaşımı yerine getirmeli ve tüketim miktarı kadar ürün üretmeli, ihtiyaç miktarını karşılamalıdır. İç pazardaki ihtiyaçlar karşılandıktan sonra dış pazara kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir. Metal ağır sanayinin kurulacağı alan büyük bir incelemeden geçer ve doğal gaz, hava, sağlık gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Çevrenin ağır sanayiden ne düzeyde etkileneceği de araştırılması gereken bir meseledir. Çevrede doğal su yolu ve yaşayan hayvan türlerin sayılarına dikkat edilmesi gerekir. Metal ağır sanayi, uzun vadede ülkelere büyük ölçüde yarar sağlamaktadır.

  Büyük Ölçüde ve Uzun Vadede Yarar Sağlayan Metal Ağır Sanayi

  Bir ülke eğer ağır sanayiyi elinde bulunduruyorsa, bağımsızlık yolunda büyük adım atmış olur ve dışa bağımlılığını en aza indirir. Ülke içerisinde üretim ve tüketim yapılarak özgür bir ülke haline gelindiği gibi ekonomik olarak da kazançlı çıkılır. Metal ağır sanayi ile ekonomilerine güç katan ülkeler, işsizlik oranını da azaltmaktadır. Ülkeler arasındaki konumun belirlenmesinde ağır sanayinin yeri büyüktür. Türkiye'de yer alan ağır sanayi alanı, ülkenin ekonomisine büyük bir girdi sağlamaktadır.

  Metal ağır sanayide, demir ve çelik sanayi kolunun gelişmesinde yardımcı olmaktadır. Gökdelen ve köprü yapımından; askeri, otomobil, vagon ve lokomotiflere; füzelerden mutfak eşyalarına varıncaya kadar dayanıklı tüketim malları ağır sanayi sayesinde oluşmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri ülkede ağır sanayi alanı sürekli gelişme göstermekte ve daha iyiye gitmektedir. Ham madde yönünden zengin olan Türkiye, ağır sanayi sektörü için biçilmiş bir kaftandır. Devlette ağır sanayi alanına hak ettiği değeri vermiş, büyük yatırımlarda bulunmuştur. Ağır sanayi en fazla Marmara Bölgesi'nde gelişme göstermiştir. Bundaki etken ulaşımın kolaylığıdır.

  Metal Ağır Sanayinin Başlıca Özellikleri

  Ham madde kaynaklarına yakın olan bölgelerde, ağır sanayinin gelişmesi için büyük yatırımlar yapılmıştır. Gelişen ağır sanayi ile birlikte iş olanakları artmış ve sanayi bölgelerine yoğun göç yaşanmıştır. Metal ağır sanayi ticareti de geliştirmiş ve arttırmıştır. Taş kömürünün yoğun olduğu Zonguldak'ta ve demirin yoğun olduğu Sivas'da ağır sanayi tesisleri kurulmuştur. Tehlikeli yerler olan ağır sanayi bölgelerinde, sağlık raporu almış kişiler çalıştırılmaktadır. Çalışma şartları ağır olmakla birlikte getirdiği kazançlar ve avantajlar da o kadar fazladır. Zengin iş adamları her yıl ağır sanayi bölgelerine büyük yatırımlar yapmaktadır.

179 kez görüntülendi. / 18-02-2019 eklendi.

  • Scroll