Alüminyum Çatı Kaplama | https://www.firmasepeti.com

Alüminyum Çatı Kaplama

Ülkemizin tek kat alüminyum çatı kaplama yapımı ilk olarak 1970’li yılların ortasında başlamıştır. Çift  kat lin ortasına izolasyon aracı olarak yapılan sandviç panel ise 1985”li yıllarda ilk kez kullanılmaya girmiştir. Tek kat kaplamanın değiştirilmesi yanında yeni yapılan inşaat binalarda hızla daha çok kullanılması nedeniyle sanayi bina yapılarının ve ticari yapılarda en çok tercih edilen çatı kaplama malzemesi haline gelmiştir.

Alüminyumun özellikle çatı kaplama olarak kullanılması, diğer l çatı kaplamalara göre oldukça yeni bir kaplama çeşididir. Alüminyum Çatı kaplamalarında kullanılan alüminyum tabakaların kalınlıkları 0,60-0,80 mm'dir. Alüminyum Çatı Kaplama sistemleri hafifliği ve güneş ışınlarını yansıtması nedenleriyle sıcaklık artışını önlemesi nedeniyle alüminyum çatı kaplamanın tercih edilmesinde ki em temel özelliğidir. Alüminyum Çatı Kaplama malzemeleri kullanımının en zor yanlarıysa kolayca lehimlenememesi ve güneş ışınlarını çok iyi yansıtmasından dolayı komşu ve yakın binalardakileri rahatsız etmesi ve parlaklığı ile gözde kamaşma yapması alüminyum çatı kaplamanın en temel sakıncaları sayılabilir. Alüminyum Çatı Kaplama fiyatları, Çinko ve bakır için uygulama teknikleri ve detaylar alüminyum kaplamalar için de aynen geçerlidir; ancak detaylar arasında bazı ufak tefek farklılıklar da vardır. Alüminyum çatı kaplamaları  levha ve ek boylarının 8 m'yi geçmesi halinde, çinko ve bakır için açıklanan saçağa paralel dilatasyon yapılması gereklidir. Eğime dik doğrultuda levhaların genişlikleri kenetler yapılmadan önce 50-65 cm genişliktedir.

Alüminyum Çatı Kaplama firmaları tarafından uygulanan Alüminyum çatı kaplamalarda kullanılan yaygın bir kaplama türü de, genişliği 58,0 cm, boyu ise 30,0-40,0 m olan, şekillendirilmiş çatı kaplamalarıdır. Bu çatı örtüsü, eğime paralel olarak 50 cm aralıklarla eğim doğrultusundaki ahşap kirişlere oturtulan ata ara kırlangıç kuyruğu şeklinde nervürlü tespit elemanları yardımıyla sabitlenir. Tespit işi bir taraftan başlanarak ve alüminyum levhanın kırlangıç kuyruğu kısmı açılarak, l tespit elemanına geçirilerek yapılır. Bu sistemde eğime dik doğrultuda alüminyum levhanın tespit elemanına geçirilmesi dışında bir tespit gerekli değildir. Alüminyum çatı kaplamasının özel şekli nedeniyle tespit elemanıyla alüminyum levha arasında ile işaretlenen bir fark vardın bu fark sistemin rahatça genleşmesine olanak verir.

Alüminyum Çatı Kaplama şirketleri tarafından son yıllarda; Alüminyum çatı kaplamalarının başka bir türü, günümüzde çeşidi olan sandviç panel fiyatları bundan dolayı çok sık olarak üretilen çatı örtüleridir, Bu paneller çok değişik profiller de üretilebilmektedir. Genelde, bu panellerin üst yüzleri alüminyum trapezoidal, alt yüzleri ise, nervürlü levha olarak alüminyum ya da sac'dan olabilir; bu panellerin orta kısımları sert poliüretan köpükten üretilmektedir. Alüminyum çatı örtülerinin poliüretansız olarak yalnızca alüminyumdan üretilen türleri de vardır. Poliüretanlı alüminyum sandviç çatı panellerinin en ve boy yönlerinden ayrıca farklı profillerde üretilen türleri de vardır.

750 kez görüntülendi. / 03-08-2016 eklendi.

  • Scroll